Praktijkreglement

Praktijkreglement Fysiotherapie De Kleine Dommel 

 

Aanmelding 

U kunt via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (op eigen initiatief) of met een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist een afspraak maken bij onze praktijk. Onze praktijk is telefonisch of via mail bereikbaar. Mocht er op enig moment niemand telefonisch bereikbaar zijn, dan kan u het antwoordapparaat inspreken. U wordt daarna zo spoedig mogelijk teruggebeld door een van onze collega’s.  

Indien u telefonisch een afspraak wilt maken of wijzigen kunt u dit het beste in de ochtend tussen 8.30u en 12.30u doen, omdat onze administratief medewerkster dan aanwezig is. Zo worden onze fysiotherapeuten niet gestoord als ze midden in een behandeling zitten.  

Als u niet in staat bent om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden. 

 

Uw afspraak 

Indien u een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de balie, maar kunt u direct in de wachtkamer plaatsnemen. Onze therapeuten houden zich zoveel mogelijk aan de afgesproken tijden. Mocht uw fysiotherapeut u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd nog niet hebben opgehaald, informeer dan gerust bij de balie.  

Wij zijn verplicht om uw identiteit te controleren. Het is daarom belangrijk om bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, zodat de aanmelding voorspoedig verloopt.  

Onze therapeuten werken op basis van een 30 minuten rooster, maar dit betekent niet dat uw behandeling ook daadwerkelijk 30 minuten duurt. De fysiotherapiebehandeling bestaat uit meer dan alleen de tijd dat u direct contact heeft met uw therapeut. Onze therapeuten zijn verplicht de administratie bij te houden volgens de fysiotherapeutische dossiervoering, maar ook overlegmomenten met uw huisarts en/of andere zorgverleners maken deel uit van deze zogenaamde indirecte tijd.  

 

Afmelden 

Wij verzoeken u bij verhindering de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Dit kan aan de balie, telefonisch (bij geen gehoor antwoordapparaat) of via e-mail. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te helpen. Belt u niet (tijdig) af dan zijn wij genoodzaakt om €27 in rekening te brengen per gemiste afspraak.  

 

Vergoeding fysiotherapie 

Wanneer u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft wordt dat aantal behandelingen volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In het geval van een chronische machtiging worden de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed en als u geen aanvullende verzekering (meer) heeft dient u deze behandelingen zelf te betalen. Vanaf de 21e behandeling wordt uw chronische machtiging vergoed vanuit de basisverzekering.  

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen en de hoogte van uw vergoeding voor fysiotherapie. Wij hebben geen inzicht in behandelingen die buiten deze praktijk gegeven zijn. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt kunt u navragen bij uw verzekeraar of therapeut. 

 

Eventuele aanvullende kosten 

Uw fysiotherapeut kan u soms het gebruik van tape en/of oefenmaterialen adviseren als aanvulling op uw behandeling. De kosten hiervan worden helaas niet vergoed door uw verzekering en dienen dus door u betaald te worden. 

 

Betalingsvoorwaarden 

Fysiotherapie De Kleine Dommel heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Wij declareren rechtstreeks naar de verzekeraar volgens contractueel afgesproken tarieven indien u aanvullend verzekerd bent. U krijgt dan zelf geen rekening van ons.  

Als u niet verzekerd bent hanteren wij onze praktijktarieven. Zie voor de praktijktarieven en betalingsvoorwaarden onze website of de vermelding bij de balie.  

Indien u niet verzekerd bent of als u uw aantal behandeling heeft overschreden dient u direct na de behandeling bij de balie te betalen. De betaling kan contant of via pin voldaan worden.  

Om het milieu en de kosten te besparen sturen wij u, indien van toepassing, de factuur per e-mail naar het bij ons bekende mailadres. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij uw fysiotherapeut of onze administratief medewerkster. De factuur zal dan per post naar het bij ons bekende huisadres worden verstuurd.  

 

Verslaglegging en rapportage naar uw huisarts of specialist 

Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van uw lichamelijke klacht vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie, zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig en met respect met uw gegevens om, daarbij wordt het beroepsgeheim in acht genomen. Tussentijds en aan het eind van het behandelproces kan er een rapportage naar uw huisarts of specialist worden verzonden. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken. 

 

Klanttevredenheidsonderzoek 

Fysiotherapie De Kleine Dommel vindt kwaliteit en klanttevredenheid erg belangrijk. Daarnaast verlangen zorgverzekeraars van ons dat wij bij onze cliënten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Met dit onderzoek wordt uw mening gevraagd over onze praktijk, de behandelend therapeut en kunt u aangeven of u tevreden bent over de geleverde dienst. Wij stellen uw deelname zeer op prijs. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Tenzij u hier van tevoren bezwaar tegen maakt, vragen wij uw medewerking hiervoor en zal de vragenlijst u per e-mail worden toegezonden. 

 

Klachtenregeling  

Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) of SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie) en volgen verplichte nascholing om hun kennis up-to-date te houden. Als geregistreerde fysiotherapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent met de kwaliteit van de behandeling. 

Wanneer u vragen, onduidelijkheden of klachten heeft kunt u altijd terecht bij uw behandelend fysiotherapeut of een van de praktijkhouders. Wij beschikken over een vastgestelde klachtenprocedure welke ten alle tijden opvraagbaar is.  

 

Overig 

  • Roken is in de hele praktijk niet toegestaan. 
  • Het betreden van de oefenzaal is alleen toegestaan met schone schoenen. 
  • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze fysiotherapeuten. 
  • Fysiotherapie De Kleine Dommel en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of vermissing, verlies of beschadiging van uw eigendommen door welke oorzaak dan ook. 
  • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen. 
  • Bij sommige behandelingen is er een direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij verwachten dat u hier in uw persoonlijke verzorging rekening mee houdt, als u voor een behandeling komt.