Therapievormen

Fysiotherapie

Fysiotherapie is aangewezen voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat kunnen functiestoornissen of pijnklachten zijn aan de spieren, pezen, banden en gewrichten, maar ook bij stoornissen aan de longen, bloed- en lymfvaten, huid en zenuwstelsel.

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten,soms na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren, instrueren of begeleiden van patiënten. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het verbeteren van de lichamelijke belastbaarheid, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

Het consult fysiotherapie

Het consult fysiotherapie is een eenmalig onderzoek door de fysiotherapeut.

De oorzaak van de klachten die u hebt is niet altijd even duidelijk waardoor de klachten niet of onvoldoende worden begrepen, ook kan het onduidelijk zijn welke therapievorm voor uw klachten het beste is, of dat verwijzing naar b.v de fysiotherapeut wel het beste is voor uw klachten. De fysiotherapeut heeft een specifieke deskundigheid op het gebied van het bewegingsapparaat en de ademhaling. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken voor een consult fysiotherapie.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specifieke behandelwijze gericht op functiestoornissen in de gewrichten van ledematen en wervelkolom. Met behulp van manipulatie- en mobilisatietechnieken helpt de manuele therapie het bewegingsapparaat te optimaliseren.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is fysiotherapie welke zich richt op kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar , waar van de fysiotherapeut specifieke deskundigheid, vaardigheid en een speciale attitude worden vereist. De kinderfysiotherapeut heeft een specialistische kennis van de normale en pathologische groei, ontwikkeling en functie van kinderen en jeugdigen. Tevens heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in pedagogische, sociale en psychologische kennis die op deze leeftijdscategorie is gericht.

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is binnen de fysiotherapie een gespecialiseerde therapievorm. De therapie wordt gebruikt bij het ontstaan of bestaan van oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht.

Oedeemtherapie bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Manuele lymfdrainage
  • Compressietherapie.
  • Oefentherapie
  • Voorlichting